Firma MAGMA S.A.P. Mirosław Gruchot, Maciej Alksnin realizuje Projekt “Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorstwu, które w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa 

 

Wartość projektu: 105 253,20  PLN 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 105 253,20 PLN