Magma CIP

Czystość i higiena na najwyższym poziomie

MAGMA CIP jest przystosowana do mycia urządzeń technologicznych w obiegu zamkniętym. Większość z klientów, którzy kupują produkty spożywcze nigdy nie widzieli jak wygląda zakład produkcyjny i jak produkty są przetwarzane. Wierzą oni firmie, polegają na jej reputacji i biorą za pewnik, że wszelkie procesy są przeprowadzane w jak najlepszej czystości i przez dobrze wyszkolony personel, który zapewnia powtarzalność i utrzymanie tych warunków.
Optymalizacja zużycia wody. Dzięki zastosowaniu zbiornika wody wtórnej stacja CIP redukuje zużycie wody poprzez gromadzenie wody z płukania końcowego i wykorzystanie jej do płukania wstępnego podczas kolejnego mycia.
Zaufaj technologii CIP i śpij spokojnie!
Magma CIP to ciągła kontrola na każdym etapie mycia. Proces jest na bieżąco monitorowany, wszelkie usterki sygnalizowane, automatyka stacji dba o utrzymanie zadanych parametrów. Rola operatora jest ograniczona do niezbędnego minimum. W połączeniu z Magma Report, dane z każdego mycia mogą być archiwizowane i raportowane.

Magma CIP

Czystość i higiena na najwyższym poziomie

MAGMA CIP jest przystosowana do mycia urządzeń technologicznych w obiegu zamkniętym. Większość z klientów, którzy kupują produkty spożywcze nigdy nie widzieli jak wygląda zakład produkcyjny i jak produkty są przetwarzane. Wierzą oni firmie, polegają na jej reputacji i biorą za pewnik, że wszelkie procesy są przeprowadzane w jak najlepszej czystości i przez dobrze wyszkolony personel, który zapewnia powtarzalność i utrzymanie tych warunków.
Optymalizacja zużycia wody. Dzięki zastosowaniu zbiornika wody wtórnej stacja CIP redukuje zużycie wody poprzez gromadzenie wody z płukania końcowego i wykorzystanie jej do płukania wstępnego podczas kolejnego mycia.
Zaufaj technologii CIP i śpij spokojnie!
Magma CIP to ciągła kontrola na każdym etapie mycia. Proces jest na bieżąco monitorowany, wszelkie usterki sygnalizowane, automatyka stacji dba o utrzymanie zadanych parametrów. Rola operatora jest ograniczona do niezbędnego minimum. W połączeniu z Magma Report, dane z każdego mycia mogą być archiwizowane i raportowane.

Magma CIP

Czystość i higiena na najwyższym poziomie

MAGMA CIP jest przystosowana do mycia urządzeń technologicznych w obiegu zamkniętym. Większość z klientów, którzy kupują produkty spożywcze nigdy nie widzieli jak wygląda zakład produkcyjny i jak produkty są przetwarzane. Wierzą oni firmie, polegają na jej reputacji i biorą za pewnik, że wszelkie procesy są przeprowadzane w jak najlepszej czystości i przez dobrze wyszkolony personel, który zapewnia powtarzalność i utrzymanie tych warunków.
Optymalizacja zużycia wody. Dzięki zastosowaniu zbiornika wody wtórnej stacja CIP redukuje zużycie wody poprzez gromadzenie wody z płukania końcowego i wykorzystanie jej do płukania wstępnego podczas kolejnego mycia.
Zaufaj technologii CIP i śpij spokojnie!
Magma CIP to ciągła kontrola na każdym etapie mycia. Proces jest na bieżąco monitorowany, wszelkie usterki sygnalizowane, automatyka stacji dba o utrzymanie zadanych parametrów. Rola operatora jest ograniczona do niezbędnego minimum. W połączeniu z Magma Report, dane z każdego mycia mogą być archiwizowane i raportowane.

Magma InLine

nowatorski system produkcji alkoholi

Dozowanie komponentów, mieszanie, barwienie, wielostopniowa filtracja odbywa się w przepływie.
Magma InLine do nawet trzykrotnie krótszy czas produkcji. Tradycyjnie odbywało się to w kilku etapach: naważanie składników, ręczne dodawanie niektórych komponentów, mieszanie, filtracja. W przypadku Magma InLine wszystkie te etapy odbywają się jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.
Wysoka precyzja i powtarzalność. Dokładność +-0,03%, dokładna barwa, powtarzalność i precyzja dodatków. Cały proces przebiega automatycznie, eliminując błąd ludzki.
Brak miejsca w fabryce na nową technologię? Nie ma problemu! InLine to także oszczędność miejsca w zakładzie. Często zdarza się, że zakłady nie mogą już zwiększyć powierzchni produkcyjnej. Kompaktowość instalacji InLine rozwiązuje ten problem, a dodatkowo, dotychczasowe mieszalniki można wykorzystać jako zbiorniki magazynowe.

Magma InLine

nowatorski system produkcji alkoholi

Dozowanie komponentów, mieszanie, barwienie, wielostopniowa filtracja odbywa się w przepływie.
Magma InLine do nawet trzykrotnie krótszy czas produkcji. Tradycyjnie odbywało się to w kilku etapach: naważanie składników, ręczne dodawanie niektórych komponentów, mieszanie, filtracja. W przypadku Magma InLine wszystkie te etapy odbywają się jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.
Wysoka precyzja i powtarzalność. Dokładność +-0,03%, dokładna barwa, powtarzalność i precyzja dodatków. Cały proces przebiega automatycznie, eliminując błąd ludzki.
Brak miejsca w fabryce na nową technologię? Nie ma problemu! InLine to także oszczędność miejsca w zakładzie. Często zdarza się, że zakłady nie mogą już zwiększyć powierzchni produkcyjnej. Kompaktowość instalacji InLine rozwiązuje ten problem, a dodatkowo, dotychczasowe mieszalniki można wykorzystać jako zbiorniki magazynowe.

Magma InLine

nowatorski system produkcji alkoholi

Dozowanie komponentów, mieszanie, barwienie, wielostopniowa filtracja odbywa się w przepływie.
Magma InLine do nawet trzykrotnie krótszy czas produkcji. Tradycyjnie odbywało się to w kilku etapach: naważanie składników, ręczne dodawanie niektórych komponentów, mieszanie, filtracja. W przypadku Magma InLine wszystkie te etapy odbywają się jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.
Wysoka precyzja i powtarzalność. Dokładność +-0,03%, dokładna barwa, powtarzalność i precyzja dodatków. Cały proces przebiega automatycznie, eliminując błąd ludzki.
Brak miejsca w fabryce na nową technologię? Nie ma problemu! InLine to także oszczędność miejsca w zakładzie. Często zdarza się, że zakłady nie mogą już zwiększyć powierzchni produkcyjnej. Kompaktowość instalacji InLine rozwiązuje ten problem, a dodatkowo, dotychczasowe mieszalniki można wykorzystać jako zbiorniki magazynowe.

Magma Pigging System

innowacyjne rozwiązanie odzyskujące produkt z rurociągu

Pocisk (świnka) oczyszcza rurociąg umożliwiając maksymalne odzyskanie go z instalacji po każdym zakończonym cyklu produkcyjnym.
Duże straty podczas transportu produktu rurociągiem? Mamy na to rozwiązanie!

Odzyskaj 99,9% produktu. System odzyskuje niemal cały transferowany produkt.

MAGMA Pigging to także optymalizacja systemu rurociągów. Linia przesyłowa jest często dedykowana dla jednego produktu ze względu na kompatybilność. Pigging umożliwia przesyłanie w jednej linii różnorodnych produktów, które nie zawsze są wzajemnie kompatybilne.
Instalacje świnek są idealnym narzędziem do wykorzystania w projektach SMED (Single Minute Exchange of Die). Czas przejścia między poszczególnymi partiami produkcji jest diametralnie zmniejszony poprzez ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie procesu mycia CIP.

Magma Pigging System

innowacyjne rozwiązanie odzyskujące produkt z rurociągu

Pocisk (świnka) oczyszcza rurociąg umożliwiając maksymalne odzyskanie go z instalacji po każdym zakończonym cyklu produkcyjnym.
Duże straty podczas transportu produktu rurociągiem? Mamy na to rozwiązanie!

Odzyskaj 99,9% produktu. System odzyskuje niemal cały transferowany produkt.

MAGMA Pigging to także optymalizacja systemu rurociągów. Linia przesyłowa jest często dedykowana dla jednego produktu ze względu na kompatybilność. Pigging umożliwia przesyłanie w jednej linii różnorodnych produktów, które nie zawsze są wzajemnie kompatybilne.
Instalacje świnek są idealnym narzędziem do wykorzystania w projektach SMED (Single Minute Exchange of Die). Czas przejścia między poszczególnymi partiami produkcji jest diametralnie zmniejszony poprzez ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie procesu mycia CIP.

Magma Pigging System

innowacyjne rozwiązanie odzyskujące produkt z rurociągu

Pocisk (świnka) oczyszcza rurociąg umożliwiając maksymalne odzyskanie go z instalacji po każdym zakończonym cyklu produkcyjnym.
Duże straty podczas transportu produktu rurociągiem? Mamy na to rozwiązanie!

Odzyskaj 99,9% produktu. System odzyskuje niemal cały transferowany produkt.

MAGMA Pigging to także optymalizacja systemu rurociągów. Linia przesyłowa jest często dedykowana dla jednego produktu ze względu na kompatybilność. Pigging umożliwia przesyłanie w jednej linii różnorodnych produktów, które nie zawsze są wzajemnie kompatybilne.
Instalacje świnek są idealnym narzędziem do wykorzystania w projektach SMED (Single Minute Exchange of Die). Czas przejścia między poszczególnymi partiami produkcji jest diametralnie zmniejszony poprzez ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie procesu mycia CIP.

Magma BATCH

Niezawodna metoda produkcji

Batch jest tradycyjną metoda produkcji polegającą na dodawaniu określonych ilości składników w założonym czasie. Jest to bardzo łatwa, skuteczna i dobrze znana operatom technika.

System MagmaBatch ma dwie opcje: Pomiar wagowy lub pomiar w przepływie. Przy pomiarze wagowym uzyskujemy bardzo wysoką precyzję dozowanych składników. Pomiar w przepływie stosuje się gdy zależy nam na czasie gdyż składniki dozuje się jednocześnie.

MagmaBatch jest systemem niezawodnym i powinien zadowolić nawet najbardziej wymagającego użytkownika.

Magma BATCH

niezawodna metoda produkcji

Batch jest tradycyjną metoda produkcji polegającą na dodawaniu określonych ilości składników w założonym czasie. Jest to bardzo łatwa, skuteczna i dobrze znana operatom technika.

System MagmaBatch ma dwie opcje: Pomiar wagowy lub pomiar w przepływie. Przy pomiarze wagowym uzyskujemy bardzo wysoką precyzję dozowanych składników. Pomiar w przepływie stosuje się gdy zależy nam na czasie gdyż składniki dozuje się jednocześnie.

MagmaBatch jest systemem niezawodnym i powinien zadowolić nawet najbardziej wymagającego użytkownika.

Magma BATCH

niezawodna metoda produkcji

Batch jest tradycyjną metoda produkcji polegającą na dodawaniu określonych ilości składników w założonym czasie. Jest to bardzo łatwa, skuteczna i dobrze znana operatom technika.

System MagmaBatch ma dwie opcje: Pomiar wagowy lub pomiar w przepływie. Przy pomiarze wagowym uzyskujemy bardzo wysoką precyzję dozowanych składników. Pomiar w przepływie stosuje się gdy zależy nam na czasie gdyż składniki dozuje się jednocześnie.

MagmaBatch jest systemem niezawodnym i powinien zadowolić nawet najbardziej wymagającego użytkownika.

Magma Matrix

W pełni automatyczne i bezpieczne matryce

Magma Matrix to efektywne rozwiązanie do maksymalizacji procesów przez zoptymalizowanie zarządzania przepływami.

Matryca zaworowa to oszczędność miejsca w zakładzie, maksymalne wykorzystanie potencjału maszyn rozlewniczych oraz eliminacja błędu ludzkiego.

Nasze matryce są w pełni zautomatyzowane i bezpieczne!

Zobacz jakie to proste: (Filmik)

Magma Matrix

W pełni automatyczne i bezpieczne matryce

Magma Matrix to efektywne rozwiązanie do maksymalizacji procesów przez zoptymalizowanie zarządzania przepływami.

Matryca zaworowa to oszczędność miejsca w zakładzie, maksymalne wykorzystanie potencjału maszyn rozlewniczych oraz eliminacja błędu ludzkiego.

Nasze matryce są w pełni zautomatyzowane i bezpieczne!

Zobacz jakie to proste: (Filmik)

Magma Matrix

w pełni automatyczne i bezpieczne matryce

Magma Matrix to efektywne rozwiązanie do maksymalizacji procesów przez zoptymalizowanie zarządzania przepływami.

Matryca zaworowa to oszczędność miejsca w zakładzie, maksymalne wykorzystanie potencjału maszyn rozlewniczych oraz eliminacja błędu ludzkiego.

Nasze matryce są w pełni zautomatyzowane i bezpieczne!

Zobacz jakie to proste: (Filmik)

Magma Industry 4.0

pełne wykorzystanie potencjału automatyzacji

Czym jest industry 4.0? To pojęcie opisujące rewolucję przemysłową która właśnie dokonuje się na świecie. Wykorzystaj potencjał automatyzacji, zbierania i przetwarzania danych i integracji maszyn z człowiekiem do optymalnego zarządzania swoją fabryką.

Dzięki naszemu wsparciu możesz stać się liderem swojej branży.

Jesteśmy w stanie pomóc w każdym aspekcie. Od czujników, przez sterowniki PLC aż po systemy Business Intelligence. Dołącz do czwartej rewolucji przemysłowej i zyskaj przewagę!

Magma Industry 4.0

pełne wykorzystanie potencjału automatyzacji

Czym jest industry 4.0? To pojęcie opisujące rewolucję przemysłową która właśnie dokonuje się na świecie. Wykorzystaj potencjał automatyzacji, zbierania i przetwarzania danych i integracji maszyn z człowiekiem do optymalnego zarządzania swoją fabryką.

Dzięki naszemu wsparciu możesz stać się liderem swojej branży.

Jesteśmy w stanie pomóc w każdym aspekcie. Od czujników, przez sterowniki PLC aż po systemy Business Intelligence. Dołącz do czwartej rewolucji przemysłowej i zyskaj przewagę!

Magma Industry 4.0

pełne wykorzystanie potencjału automatyzacji

Czym jest industry 4.0? To pojęcie opisujące rewolucję przemysłową która właśnie dokonuje się na świecie. Wykorzystaj potencjał automatyzacji, zbierania i przetwarzania danych i integracji maszyn z człowiekiem do optymalnego zarządzania swoją fabryką.

Dzięki naszemu wsparciu możesz stać się liderem swojej branży.

Jesteśmy w stanie pomóc w każdym aspekcie. Od czujników, przez sterowniki PLC aż po systemy Business Intelligence. Dołącz do czwartej rewolucji przemysłowej i zyskaj przewagę!