Systemy wypychania produktu

Pigowanie jest procesem  umożliwiającym odzyskiwanie produktu zalegającego w rurociągach, po jego wcześniejszym transferze. Pocisk (świnka) oczyszcza rurociąg umożliwiając maksymalne odzyskanie go z instalacji po każdym zakończonym cyklu produkcyjnym. Pigging pozwala te pozostałości, często niedoceniane, odzyskać i ponownie wykorzystać.

 

Jako przykład:

DN 50: 2 litry na metr
DN 80: 5 litrów na metr
DN 100: 8 litrów na metr
DN 150: 18 litrów na metr
DN 300: 80 litrów na metr

Instalacje wypychu (piggingu) mają następujące korzyści:


Środowisko

Po wypchnięciu produktu rurociąg wolny jest od wszelkich substancji:
Znacznie zmniejsza się zużycie środków myjących. Zrzuty produktu są ograniczone, a koszty powtórnego przetworzenia niskie. Linia po piggingu potrzebuje znacznie krótszy czas mycia w systemie CIP przez co rośnie wydajność.

 

Optymalizacja systemu rurociągów

Linia przesyłowa jest często dedykowana dla jednego produktu ze względu na kompatybilność. Pigging umożliwia przesyłanie w jednej linii różnorodnych produktów, które nie zawsze są wzajemnie  kompatybilne.

Monitorowanie różnych partii produkcyjnych jest ściśle przestrzegane.

Jako przykład:
  – Jeden rurociąg dla różnych kolorów farb
  – Jeden rurociąg dla różnych rodzajów wina, itp.

Redukcja przestojów linii

Instalacje świnek są idealnym narzędziem do wykorzystania w projektach SMED (Single Minute Exchange of Die). Czas przejścia między poszczególnymi partiami produkcji jest diametralnie zmniejszony poprzez ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie procesu mycia CIP.

Dodając do siebie wszystkie osiągnięte korzyści (zmniejszenie ilości ścieków, wzrost wydajności, optymalizacja wykorzystania linii i ograniczenie przestojów) uzyskujemy bardzo szybki zwrot z inwestycji ROI.

Oferowane przez systemy pigowania dostosowane są każdego rodzaju produktów i są w stanie sprostać wymaganiom produkcyjny branży:

  • kosmetycznej,
  • przetwórstwo żywności,
  • farmaceutycznej,
  • chemicznej,
  • petrochemicznej
  • itp..

Instalacje rurowe stosowane przy systemach pigowania dostosowane są we wszystkich standardach rur od DN15 – DN300.

W zakresie oferty zapewniamy end-to-end inżyniering w realizacji naszych systemów oraz pełną analizę funkcjonalną wraz z doborem specyfikacji rurociągów po wykonawstwo, uruchomienie, szkolenie załogi, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

 

Systemy pigowania możemy podzielić na trzy rodzaje:

  • System ręczny

Cała operacja wypychu/pigowania produktu odbywa się przy pełnym i świadomym uczestnictwie pracownika.

Po zakończonym transferze operator poprzez odpowiednią konfigurację zaworów wysyła pocisk do stacji końcowej. Po zakończonym procesie pigowania musi przenieść pocisk do stacji początkowej.

  • System półautomatyczny

Udział operatora w całym procesie pigowania ogranicza się jedynie do wysłania pocisku ze stacji początkowej aby ten oczyścił rurociąg. Po wyczyszczeniu przez tłok instalacji układ sterowania wysyła z powrotem pocisk do stacji początkowej.

  • System automatyczny

Rola operatora ogranicza się jedynie do rozpoczęcia cyklu produkcyjnego poprzez ustalenie produktu, ilości oraz miejsca docelowego na panelu operatorskim. Po odliczeniu przez system zadanej ilość produktu system a dozuje określoną ilość oraz wyczyści rurociąg i przygotuje instalację do kolejnej szarży produkcyjnej.

 

pig panel